IQ FELT Elimination oil spills absorption of oil Superabsorbent polyolefin polymers absorb petroleum reversibly sheet material oil contamination oil floating felt oil recovered reused sealing coating pipelines sea maritim environment protection
 

Khắc phục sự cố tràn dầu / thấm hút dầu


 
Polymer Polyolefin siêu thấm có khả năng hấp thụ ngược dầu, chúng dược sử dụng làm thành phần trong trong vật liệu dạng vải nỉ của chúng tôi. Một tấm vật liệu IQ FELT thể được sử dụng ở khu vực nước biển bị loang dầu để thấm hút và giữ lại dầu trôi nổi trên mặt nước, trong khi đó các phần tử nước không hề bị hấp thụ. Nếu được sử dụng đúng kỹ thuật, cả tấm vật liệu nỉ và dầu bị hấp thụ đều có thể được tái sử dụng. Ngoài ra, chúng còn được chú ý đến để sử dụng làm vật liệu vá và bọc ống dẫn dầu. Đây là giải pháp hoàn hảo khắc phục sự cố rò rỉ dầu, ở cả phương diện môi trường và kinh tế.
 
 
 
 

IQTEX - Vật liệu thông minh