Vật liệu môi trường IQ FELT

IQ FELT  IQTEX sea maritim environment protection Elimination oil spills absorption oil Superabsorbent polyolefin polymers absorb petroleum reversibly sheet material oil contamination oil floating felt oil recovered reused sealing coating pipelines
 
 

IQ FELT


 
IQ FELT hoạt động như thế nào – và điều gì khiến IQ FELT trở nên độc đáo
 
Vật liệu siêu thấm có thể hút ẩm và chất lỏng lên tới hơn 800 lần khối lượng của chúng, và nở rộng theo tỉ lệ thuận, đồng thời có thể giải phóng số lượng chất lỏng đã được lưu trữ qua quá trình bốc hơi, đặc biệt quá trình này có thể lặp đi lặp lại vô số lần. Trở ngại duy nhất là chúng không có được độ bền cơ học và khó điều chỉnh được thể tích trong quá trình giãn nở. IQ FELT chính là giải pháp cho những hạn chế này. Các phần tử Polymer siêu thấm nay được bảo vệ bởi vải nỉ dệt bằng những loại sợi đặc biệt, giúp tận dụng được những ưu thế của phần tử siêu thấm ở cả lĩnh vực dệt may và công nghiệp sản xuất giày dép. IQ FELT còn là một vật liệu mới, giúp thay đổi bộ mặt nông nghiệp truyền thống, và xử lý các thảm họa môi trường như tràn dầu.
 
 

ỨNG DỤNG CỦA IQ FELT :

IQ FELT, vải địa, nông nghiệp, giữ nước, chống ngập, chống úng, chống xói mòn
 
 

IQ FELT cho vải địa và nông nghiệp

 
xem thêm

IQ FELT  IQTEX sea maritim environment protection Elimination oil spills absorption oil Superabsorbent polyolefin polymers absorb petroleum IQTEX reversibly sheet material oil contamination oil floating felt oil recovered reused sealing coating pipelines
 
 

IQ FELT khắc phục thảm họa tràn dầu

 
xem thêm

IQ FELT IQTEX biker climate control clothing protective clothing footwear suits shoes climate regulation sleeping bags transport containers blankets cooler covers
 
 

IQ FELT cho trang phục bảo hộ và giày dép

 
xem thêm

 
 
 

IQTEX - Vật liệu thông minh